Miljövänligt arbete hos Hästveda Återvinning

Miljövänligt arbete hos Hästveda Återvinning

Det är mycket viktigare än vad många tror med att återvinna material istället för att slänga det. Material som slängs i soporna kommer att brännas, medan det som lämnas till återvinningen får en möjlighet att användas igen. Att tänka till lite extra innan man går på picknick till exempel kan göra stor skillnad för miljön. Istället för att slänga skräpet är det bättre att ta med det hem igen för att sedan återvinna det så att det kan komma till nytta igen. Det kan verka som en liten insats, men ju fler som gör så desto bättre för miljön. Om ett helt ton med hårda plastförpackningar skulle återvinnas, kan det ge ungefär 84 000 nya blomkrukor. För att hela systemet runt återvinning ska fungera krävs det att alla hjälper till, och svenska hushåll är skyldiga att följa de regler som finns i respektive kommun. Detta gäller framförallt papper, batterier, grovsopor, elavfall och olika sorters förpackningar.

Hos hästveda återvinning arbetar vi huvudsakligen med att bearbeta metall, gjutjärn och stål, men också annat material som ska återvinnas så som plast, wellpapp och papper. Här erbjuds även containerservice åt både företag och privatpersoner samt upphämtning av mindre mängder med återvinningsbart material. Utöver ovan nämnda material hanteras även andra material här som koppar, järn, stål, aluminium, elektronikprylar, wellpapp, rostfria produkter, kablar och mässing. Metaller kan även mellanlagras för att sedan exporteras eller säljas vidare på smältverk. Det finns även möjligheter att göra fynd hos Hästveda Återvinning då det finns en del överblivet material som begagnade balkar, maskindelar, motorer, pallar, pallkragar och liknande.

Vårt mål är att arbeta på ett så miljövänligt sätt som möjligt samtidigt som vi ständigt strävar efter att bli ännu bättre. Detta görs genom att allt arbete utförs på ett miljöriktigt sätt som minskar föroreningar samt att gällande miljölagstiftningar alltid efterföljs.